img_logo_beton

   

   

   

   

   

   

1. Certyfikat na beton towarowy
2. Certyfikat na zaprawy murarskie M5, M10, M15
3. Certyfikat na schody z betonu zbrojonego
4. Certyfikat na prefabrykaty z betonu-prętowe elementy konstrukcyjne (słupy, belki, elementy ramowe i balkony )
5. Certyfikat na prefabrykaty z betonu- Płyty stropowe do zespolonych systemów stropowych (filigran)
6. Certyfikat na prefabrykaty z betonu -Elementy ścian
7. Certyfikat na prefabrykaty z betonu- Elementy fundamentów
8. Krajowa ocena techniczna- płyty drogowe pełne prefabrykowane, żelbetowe do pokrycia obszarów ruchu pojazdów i pieszych
9. Warunki techniczne wykonania elementów prefabrykowanych
10. Ogólne warunki dotyczące produkowanych prefabrykatów
11. Międzynarodowa Deklaracja Czystszej Produkcji UNEP / ONZ
12. Polityka Środowiskowa